ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
291
357
648
15
ม.2
255
335
590
14
ม.3
302
353
655
14
รวมมัธยมต้น
848
1,045
1,893
43
ม.4
174
276
450
11
ม.5
180
271
451
11
ม.6
159
262
421
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
513
809
1,322
32
รวมทั้งหมด
1,361
1,854
3,215
75
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...