ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
257
336
593
15
ม.2
305
359
664
14
ม.3
306
352
658
14
รวมมัธยมต้น
868
1,047
1,915
43
ม.4
184
274
458
11
ม.5
166
264
430
10
ม.6
156
274
430
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
506
812
1,318
31
รวมทั้งหมด
1,374
1,859
3,233
74
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...