ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
48
38
86
3
อบ.3
40
30
70
2
รวม อบ.
88
68
156
5
ป.1
65
60
125
4
ป.2
66
52
118
3
ป.3
60
48
108
3
ป.4
60
71
131
3
ป.5
62
60
122
3
ป.6
67
53
120
3
รวมประถม
380
344
724
19
ม.1
61
58
119
3
ม.2
43
47
90
2
ม.3
53
32
85
2
รวมมัธยมต้น
157
137
294
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
625
549
1,174
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...