ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
38
70
3
อบ.3
45
48
93
3
รวม อบ.
77
86
163
6
ป.1
69
75
144
4
ป.2
59
54
113
3
ป.3
68
58
126
3
ป.4
61
51
112
3
ป.5
64
72
136
3
ป.6
65
61
126
3
รวมประถม
386
371
757
19
ม.1
71
51
122
3
ม.2
55
61
116
3
ม.3
41
46
87
2
รวมมัธยมต้น
167
158
325
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
630
615
1,245
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...