ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสะแก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
11
18
29
1
รวม อบ.
16
25
41
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
50
63
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
88
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...