ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
31
25
56
3
อบ.3
43
43
86
3
รวม อบ.
76
76
152
7
ป.1
40
35
75
2
ป.2
54
40
94
3
ป.3
34
38
72
2
ป.4
47
40
87
2
ป.5
40
34
74
2
ป.6
31
28
59
2
รวมประถม
246
215
461
13
ม.1
45
43
88
2
ม.2
52
22
74
2
ม.3
35
32
67
2
รวมมัธยมต้น
132
97
229
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
454
388
842
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...