ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
24
48
2
อบ.2
33
35
68
3
อบ.3
32
27
59
3
รวม อบ.
89
86
175
8
ป.1
56
52
108
3
ป.2
42
35
77
2
ป.3
55
41
96
3
ป.4
38
42
80
2
ป.5
47
39
86
2
ป.6
44
33
77
2
รวมประถม
282
242
524
14
ม.1
44
24
68
2
ม.2
41
43
84
2
ม.3
53
22
75
2
รวมมัธยมต้น
138
89
227
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
509
417
926
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...