ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
26
32
58
2
อบ.2
39
31
70
2
อบ.3
32
36
68
2
รวม อบ.
97
99
196
6
ป.1
46
45
91
3
ป.2
56
51
107
3
ป.3
47
38
85
2
ป.4
57
38
95
3
ป.5
40
43
83
2
ป.6
49
44
93
3
รวมประถม
295
259
554
16
ม.1
58
46
104
3
ม.2
40
19
59
2
ม.3
40
40
80
2
รวมมัธยมต้น
138
105
243
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
530
463
993
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...