ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
393
472
865
22
ม.2
383
500
883
22
ม.3
366
490
856
21
รวมมัธยมต้น
1,142
1,462
2,604
65
ม.4
322
487
809
21
ม.5
308
527
835
21
ม.6
291
493
784
19
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
921
1,507
2,428
61
รวมทั้งหมด
2,063
2,969
5,032
126
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...