ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
385
512
897
22
ม.2
365
497
862
21
ม.3
277
392
669
18
รวมมัธยมต้น
1,027
1,401
2,428
61
ม.4
314
530
844
21
ม.5
293
501
794
19
ม.6
245
405
650
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
852
1,436
2,288
56
รวมทั้งหมด
1,879
2,837
4,716
117
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...