ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
202
221
423
11
ม.2
238
218
456
11
ม.3
228
218
446
11
รวมมัธยมต้น
668
657
1,325
33
ม.4
162
192
354
9
ม.5
149
178
327
9
ม.6
117
165
282
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
428
535
963
26
รวมทั้งหมด
1,096
1,192
2,288
59
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...