ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
167
212
379
10
ม.2
182
203
385
10
ม.3
172
219
391
9
รวมมัธยมต้น
521
634
1,155
29
ม.4
172
231
403
11
ม.5
124
197
321
10
ม.6
134
178
312
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
430
606
1,036
30
รวมทั้งหมด
951
1,240
2,191
59
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...