ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
183
205
388
10
ม.2
181
220
401
9
ม.3
186
202
388
9
รวมมัธยมต้น
550
627
1,177
28
ม.4
137
199
336
10
ม.5
140
184
324
9
ม.6
138
178
316
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
415
561
976
27
รวมทั้งหมด
965
1,188
2,153
55
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...