ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
4
11
15
1
รวม อบ.
11
19
30
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
45
34
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
53
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...