ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
51
36
87
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
13
6
19
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
70
167
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...