ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนางคุ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
38
39
77
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
17
17
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
72
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...