ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
12
20
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20
26
46
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...