ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมเหยงค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
17
35
2
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
33
32
65
3
ป.1
15
23
38
1
ป.2
16
19
35
1
ป.3
18
23
41
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
20
19
39
1
รวมประถม
101
118
219
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
150
284
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...