ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
27
31
58
2
ป.1
20
11
31
1
ป.2
18
11
29
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
85
71
156
6
ม.1
10
3
13
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
32
25
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
127
271
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...