ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
16
14
30
1
รวม อบ.
26
23
49
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
19
15
34
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
9
16
25
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
88
82
170
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
29
21
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
126
269
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...