ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีบางไทร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
24
36
2
อบ.3
23
16
39
2
รวม อบ.
35
40
75
4
ป.1
20
19
39
2
ป.2
14
18
32
2
ป.3
23
24
47
2
ป.4
20
15
35
2
ป.5
24
26
50
2
ป.6
19
22
41
2
รวมประถม
120
124
244
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
164
319
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...