ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
15
21
1
รวม อบ.
12
20
32
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
13
4
17
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
51
35
86
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
23
13
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
68
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...