ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
33
24
57
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
65
58
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
82
180
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...