ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
9
1
10
1
รวมประถม
37
25
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
34
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...