ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
5
12
17
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
18
14
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
26
49
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...