ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
16
21
37
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
69
63
132
6
ม.1
22
11
33
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
43
28
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
112
240
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...