ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
28
18
46
2
ป.1
18
12
30
1
ป.2
18
14
32
1
ป.3
15
18
33
1
ป.4
17
16
33
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
16
20
36
1
รวมประถม
100
86
186
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
17
15
32
1
ม.3
16
11
27
1
รวมมัธยมต้น
46
35
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
139
313
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...