ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
43
48
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
67
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...