ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
6
13
19
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
41
43
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
56
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...