ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดผดุงธรรม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
29
19
48
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
59
42
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
61
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...