ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดผดุงธรรม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
10
13
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
15
9
24
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
64
46
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
62
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...