ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดผดุงธรรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
61
46
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
62
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...