ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
25
27
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
34
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...