ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกลางคลอง 27 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
10
20
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
26
22
48
3
ป.1
3
9
12
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
40
33
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
55
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...