ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกลางคลอง 27 ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
17
15
32
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
33
27
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
42
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...