ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศิวาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
22
15
37
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
71
55
126
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
35
34
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
104
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...