ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
21
20
41
2
รวม อบ.
36
32
68
3
ป.1
21
17
38
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
17
10
27
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
86
70
156
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
102
224
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...