ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลาดทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
16
32
1
อบ.3
20
16
36
1
รวม อบ.
36
32
68
2
ป.1
19
15
34
1
ป.2
24
19
43
1
ป.3
24
23
47
1
ป.4
21
19
40
1
ป.5
23
17
40
1
ป.6
17
19
36
1
รวมประถม
128
112
240
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
144
308
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...