ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลาดทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
18
16
34
1
รวม อบ.
28
31
59
2
ป.1
19
16
35
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
21
16
37
1
ป.4
25
19
44
1
ป.5
21
19
40
1
ป.6
22
15
37
1
รวมประถม
125
96
221
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
127
280
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...