ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
19
9
28
1
รวม อบ.
39
29
68
3
ป.1
17
14
31
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
21
14
35
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
87
69
156
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
98
224
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...