ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
14
28
1
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
37
44
81
3
ป.1
21
14
35
1
ป.2
18
12
30
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
20
13
33
1
ป.5
17
10
27
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
98
72
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
116
251
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...