ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
10
23
1
อบ.2
19
10
29
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
46
34
80
3
ป.1
13
15
28
1
ป.2
19
16
35
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
81
75
156
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
109
236
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...