ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
27
11
38
2
อบ.2
30
27
57
2
อบ.3
29
23
52
2
รวม อบ.
86
61
147
6
ป.1
21
54
75
2
ป.2
31
45
76
2
ป.3
38
30
68
2
ป.4
37
37
74
2
ป.5
42
30
72
2
ป.6
35
35
70
2
รวมประถม
204
231
435
12
ม.1
31
30
61
2
ม.2
47
25
72
2
ม.3
37
21
58
2
รวมมัธยมต้น
115
76
191
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
405
368
773
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...