ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนพุดซา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
47
51
98
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
94
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...