ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนพุดซา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
52
52
104
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
27
22
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
95
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...