ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหีบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
12
2
14
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
62
31
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
49
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...