ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหีบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
8
23
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
51
38
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
46
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...