ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
18
5
23
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
17
13
30
1
รวมประถม
76
66
142
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
16
6
22
1
รวมมัธยมต้น
36
25
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
112
242
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...