ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจำปา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
17
36
2
อบ.3
19
17
36
2
รวม อบ.
38
34
72
4
ป.1
21
28
49
2
ป.2
24
20
44
2
ป.3
22
18
40
2
ป.4
37
27
64
2
ป.5
27
21
48
2
ป.6
37
22
59
2
รวมประถม
168
136
304
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
206
170
376
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...