ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจำปา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
23
47
2
อบ.3
19
16
35
2
รวม อบ.
43
39
82
4
ป.1
24
21
45
2
ป.2
21
26
47
2
ป.3
30
19
49
2
ป.4
19
19
38
2
ป.5
38
26
64
2
ป.6
28
22
50
2
รวมประถม
160
133
293
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
172
375
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...