ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
23
44
2
อบ.3
23
28
51
2
รวม อบ.
44
51
95
4
ป.1
15
39
54
2
ป.2
26
27
53
2
ป.3
22
25
47
2
ป.4
28
25
53
2
ป.5
30
31
61
2
ป.6
22
24
46
2
รวมประถม
143
171
314
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
222
409
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...