ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชาวน์วัศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
32
62
3
อบ.3
32
29
61
3
รวม อบ.
62
61
123
6
ป.1
14
17
31
1
ป.2
28
24
52
2
ป.3
35
26
61
2
ป.4
13
37
50
2
ป.5
29
21
50
2
ป.6
21
16
37
1
รวมประถม
140
141
281
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
202
202
404
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...