ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเซิงหวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
24
28
52
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
23
25
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
60
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...