ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเซิงหวาย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
26
33
59
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
29
20
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
60
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...