ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
5
7
12
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
32
34
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
41
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...