ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
12
15
27
1
ป.4
18
7
25
1
ป.5
19
11
30
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
82
65
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
79
169
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...