ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมหานาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
13
22
1
อบ.2
21
8
29
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
37
30
67
3
ป.1
12
2
14
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
43
38
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
68
148
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...