ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมหานาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
9
14
23
1
อบ.3
20
6
26
1
รวม อบ.
36
28
64
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
37
42
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
70
143
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...