ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
1
4
5
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
75
54
129
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
7
12
19
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
26
22
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
80
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...