ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
13
11
24
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
71
52
123
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
7
13
20
1
รวมมัธยมต้น
30
25
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
77
178
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...