ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำอาบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
16
6
22
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
63
43
106
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
27
18
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
71
176
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...