ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำอาบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
17
15
32
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
17
7
24
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
69
44
113
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
23
22
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
81
190
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...