ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดงิ้วราย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
10
19
29
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
2
9
11
1
รวมประถม
35
45
80
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
29
26
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
90
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...