ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดงิ้วราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
40
52
92
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
18
24
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
87
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...