ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทางพระ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
9
9
18
1
ป.1
7
7
14
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
56
42
98
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
29
16
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
67
161
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...