ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทางพระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
47
33
80
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
13
4
17
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
27
12
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
48
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...