ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
12
2
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
44
30
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
39
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...