ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
16
3
19
1
รวมประถม
53
32
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
41
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...