ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
42
50
92
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
94
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...