ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
5
13
18
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
49
62
111
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
19
16
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
93
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...