ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
38
31
69
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
27
17
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
54
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...