ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
10
18
28
1
รวม อบ.
19
29
48
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
70
69
139
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
14
15
29
1
รวมมัธยมต้น
31
34
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
132
252
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...