ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
17
28
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
18
27
45
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
73
72
145
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
15
15
30
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
40
37
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
136
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...