ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดถนนแค ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
16
28
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
23
24
47
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
56
51
107
6
ม.1
22
13
35
1
ม.2
20
12
32
2
ม.3
22
12
34
2
รวมมัธยมต้น
64
37
101
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
112
255
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...