ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดถนนแค ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
11
16
27
1
รวม อบ.
22
27
49
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
58
53
111
6
ม.1
28
22
50
2
ม.2
21
9
30
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
64
41
105
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
121
265
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...